St. Theresiaschool

Postweg 131 7884 PJ Barger-Compascuum

  • Schoolfoto van St. Theresiaschool
  • Schoolfoto van St. Theresiaschool
  • Schoolfoto van St. Theresiaschool
  • Schoolfoto van St. Theresiaschool
  • Schoolfoto van St. Theresiaschool

In het kort

Toelichting van de school

De St. Theresiaschool is naast een leergemeenschap ook een leefgemeenschap. Binnen deze leefgemeenschap is een goed contact met ouders en de omgeving van groot belang. Uw kind zit acht jaren van zijn leven op een basisschool. Het kiezen van een basisschool is dan een weloverwogen keus. De St. Theresiaschool kenmerkt zich door een verscheidenheid aan ontwikkelniveaus. We vinden dat ieder kind uniek is. Dat is dan ook de reden dat de St. Theresiaschool uit ieder kind het beste wil halen. De school beschikt over een ruime ervaring in het werken met kinderen die extra aandacht behoeven. Deze worden binnen het onderwijs zo veel mogelijk opgevangen. De school werkt vanuit leerlijnen. Op deze wijze komt de school tegemoet aan de verscheidenheid. 

De St. Theresiaschool is een katholieke school voor alle kinderen. De identiteit staat centraal in onze school. Samen met u werken we aan het ontwikkelen van ieders talenten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholieke identitieit
  • Uitdagend eigentijds onderwijs
  • Werken vanuit leerlijnen
  • De Vreedzame School
  • Gepersonaliseerd leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Drenthe krimpt het leerlingenaantal op de basisscholen. Op de St. Theresiaschool is dat, op dit moment, nog niet te merken. De Sint Theresia start het schooljaar 2021-2022 met 113 kinderen. In de loop van het schooljaar zal het leerlingenaantal groeien i.v.m. de instroom van 4-jaringen. De verwachting is wel dat de komende schooljaren het leerlingenaantal iets zal afnemen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven