St. Theresiaschool

Postweg 131 7884 PJ Barger-Compascuum

  • Schoolfoto van St. Theresiaschool
  • Schoolfoto van St. Theresiaschool
  • Schoolfoto van St. Theresiaschool
  • Schoolfoto van St. Theresiaschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Analyse ZIEN en uitkomst leerlingvragenlijst Vensters 

N.a.v. de afname van ZIEN in oktober 2022 en in maart 2023 en daarnaast de leerlingvragenlijst in Vensters, die door de leerlingen uit groep 7 en 8 is ingevuld, stellen we de volgende aandachts- en actiepunten: 

Aandachts- en actiepunten: 

  • Welbevinden; vanuit de uitgangspunten van de Vreedzame School gaan we hier op inzetten. Oog en oor hebben voor ieder kind
  • Sociale en fysieke veiligheid; vanuit de uitgangspunten van de Vreedzame School gaan we hier op inzetten. 

                  -  Inzetten op de manier waarop leerlingen elkaar aanspreken;
                  -  Inzetten op de manier waarop we met onze spullen omgaan.  

  • Inzetten op pestbeleving: wat is pesten? Hoe voorkomen we pesten? Hoe handelen we bij pesten? 
  • Preventievere inzet van de Vreedzame School 
  • Pro-actief handelen door de leerkrachten  
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderpeiling ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde, 42% van de ouders heeft de peiling dit jaar ingevuld.
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven