CBS Groen van Prinstererschool

Stellingmolen 10 2992 DN Barendrecht

  • Ons schoolgebouw ‘locatie Stellingmolen’ staat in de wijk Molenvliet. Het gebouw dateert van 1994 en is in de loop der jaren uitgebreid.
  • Vanaf 2014 wordt deze nieuwe ruime locatie gebruikt. Hier bevindt zich ook de sporthal voor de gymlessen.
  • Schoolfoto van CBS Groen van Prinstererschool

In het kort

Toelichting van de school

Ieder mens doet de eerste periode van zijn leven zoveel indrukken op, dat dagen vol indrukken hun sporen levenslang nalaten. CBS Groen van Prinsterer vormt deze jaren een vast baken waarin kinderen mede gevormd worden tot een zelfstandig individu. Wij willen hierbij niet alleen kennis overdragen, we helpen kinderen ook sociaal en emotioneel verder. Vandaar ons motto: “Groeien doe je op de Groen”.

U als ouders vertrouwt uw grootste bezit, uw kinderen, toe aan de zorg van onze leerkrachten. Wij streven ernaar uw kind acht jaar lang zo goed mogelijk te begeleiden.

CBS Groen van Prinsterer is onderdeel van de Stichting PCPO

BestuurDe Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk (PCPO) beheert 12 basisscholen met 15 locaties. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is het bevoegd gezag van de stichting en verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen PCPO. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering is in handen van de directeur Personeel en Onderwijs, de directeur Bedrijfsvoering en het directieberaad bestaande uit de directeuren van de scholen onder leiding van de directeur-bestuurder. 

Samenstelling van de Raad van Toezicht: 

Arjan van Wingerden - voorzitter
Peter Kalkman - vice voorzitter
Geert-bram Steijn   - lid
Vacatures

Bestuurskantoor 
Het bestuur heeft een bestuurskantoor ingericht. Hier is tevens het secretariaat van de stichting gevestigd.

Adres:
Achterom 70  
2991 CV 
Barendrecht  
Postbus 217  
2990 AE 
Barendrecht

Telefoon : 0180 620533
Website : www.pcpobr.nl
e-mail: : info@pcpobr.nl

directeur-bestuurder a.i.:
* de heer Evert Vos - evert.vos@pcpobr.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien doe je op de Groen!
  • Samen: ouder, kind en school.
  • Tijd voor kwaliteit
  • Open en transparant
  • Extra zorg? Zorgen wij voor!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
473
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds het huidige schooljaar (2021-2022) is het vijf-gelijke-dagen model definitief ingevoerd. Daartoe is de formele procedure gevolgd. De lessen beginnen nu voor alle groepen elke dag 's morgen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open, zodat de leerlingen rustig naar hun lokaal kunnen gaan.

Het vijf-gelijke-dagen model houdt ook in dat er op school met elkaar geluncht wordt. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee naar school.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven