CBS Groen van Prinstererschool

Stellingmolen 10 2992 DN Barendrecht

  • Ons schoolgebouw ‘locatie Stellingmolen’ staat in de wijk Molenvliet. Het gebouw dateert van 1994 en is in de loop der jaren uitgebreid.
  • Vanaf 2014 wordt deze nieuwe ruime locatie gebruikt. Hier bevindt zich ook de sporthal voor de gymlessen.
  • Schoolfoto van CBS Groen van Prinstererschool

In het kort

Toelichting van de school

Ieder mens doet de eerste periode van zijn leven zoveel indrukken op, dat dagen vol indrukken hun sporen levenslang nalaten. CBS Groen van Prinsterer vormt deze jaren een vast baken waarin kinderen mede gevormd worden tot een zelfstandig individu. Wij willen hierbij niet alleen kennis overdragen, we helpen kinderen ook sociaal en emotioneel verder. Vandaar ons motto: “Groeien doe je op de Groen”.

U als ouders vertrouwt uw grootste bezit, uw kinderen, toe aan de zorg van onze leerkrachten. Wij streven ernaar uw kind acht jaar lang zo goed mogelijk te begeleiden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien doe je op de Groen!
  • Samen: ouder, kind en school.
  • Tijd voor kwaliteit
  • Open en transparant
  • Extra zorg? Zorgen wij voor!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
507
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Als maatregel tegen de corona-pandemie zijn de schooltijden tijdelijk aangepast. Er wordt nu voor alle groepen gewerkt volgens het vijf-gelijke-dagen-model. De lessen beginnen elke dag 's morgen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. Dat houdt ook in dat er op school met elkaar geluncht wordt. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee naar school.

Met de medezeggenschapsraad is afgesproken, dat het vijf-gelijke-dagen-model gehanteerd wordt, zo lang dat nodig is. Wordt het mogelijk terug te gaan naar de oorspronkelijke schooltijden, dan worden de ouders daar uiterlijk vier weken van tevoren over geïnformeerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven