Roncalli

Boomsestraat 4 6613 AH Balgoij

Schoolfoto van Roncalli

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Roncalli wil passend onderwijs bieden aan alle vier- tot twaalfjarigen uit Balgoij. Ruim vijftig kinderen zijn verdeeld over drie klassen. Onze leerlingen vormen met elkaar één school, leren en spelen samen en houden van hard werken. De leerlingen krijgen krachtige instructies, tonen een grote zelfstandigheid en motivatie en groeien in de richting van zelfverantwoordelijk leren. De ouders zijn betrokken, hulpvaardig en actief. Samen met leerlingen en ouders draagt het schoolteam de school. Het maakt werk van de brede vorming van de leerlingen, de ontwikkeling van het onderwijs en de eigen professionalisering.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Handelend leren
  • Zelfstandig en betrokken
  • Passend onderwijs
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals beschreven in de notitie Naar een nieuwe balans is het de inzet van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur dat de scholen in de kleine kernen van Wijchen voortbestaan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Als u gebruik maakt van de faciliteiten van kinderopvang de Eerste Stap, is er ook de mogelijkheid voor opvang op vrije dagen en in vakanties. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

met het programma De Vreedzame School leren kinderen hoe zij zelf samen problemen kunnen oplossen. Zij leren daarbij ook wanneer zij vooral wél de hulp van een leerkracht moeten inroepen. Het zelf samen problemen/conflicten oplossen, is voor kinderen zo vanzelfsprekend dat zij niet positief antwoorden op de vraag of de juf/meester helpt bij het oplossen van conflicten.

Terug naar boven