Basisschool RKPC De Toekomst

Ageommeleane 14 8574 TN Bakhuizen

  • Een voorstelling van Circofantastico voor alle kinderen van de school
  • Kleuters zijn aan het dansen als taalactiviteit
  • Gezamenlijk ontvangen we Sint Nicolaas
  • Een levende Kerststal als onderdeel van de Kerstviering
  • Jaarlijks vieren we dit samen met de Carnavalsvereniging "De Blauwe Bok"

In het kort

Toelichting van de school

De school behoort samen met 32 andere katholieke scholen in Friesland tot de BMS (Bisschop Möller Stichting). Wij werken met ongeveer 100 kinderen verdeeld over 5 groepen.

Zoals de naam al aangeeft. De school is toekomstgericht. Ontstaan in 1992, vanuit een fusie tussen de toen 2 bestaande scholen binnen het dorp Bakhuizen, de P.C. basisschool en de R.K. basisschool. Samengevoegd tot één school waarbij de verschillende richtingen van het christelijk geloof bij elkaar zijn gekomen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verwonderen
  • Verschil
  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Vrijheid in gebondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks de krimp in de regio, geven de prognose aan dat het leerlingen aantal in de komende jaren stabiel blijft.

De prognoses zijn;

                    per 1 oktober 2020 -->   99 leerlingen

                    per 1 oktober 2021 -->   99 leerlingen

                    per 1 februari 2023 --> 101 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven