IKC Franciscus

Babborgaplein 3 b 6909 DW Babberich

  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van basisschool St. Franciscus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Groei en bloei
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In tegenstelling tot het landelijke beeld bleef het leerlingenaantal op onze school de afgelopen schooljaren redelijk stabiel. Behalve uit Babberich bezoeken ook kinderen uit Zevenaar, Lobith, Tolkamer en Spijk onze school. Daarnaast komen er kinderen vanuit het Duitse Elten, Rees, Hüthum en Emmerich. 

De prognose voor de komende jaren laat zien dat de leerlingaantallen licht zullen stijgen, dit is mede door de nieuwbouwwijk Kloosterweide in Babberich.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven