Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs

Margrietstraat 2 3742 RC Baarn

 • De laatste dag voor de zomervakantie eten wij altijd een ijsje met de hele school.
 • De kinderen gaan bij de groene inval naar de schooltuintjes
 • Schoolfoto van Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs
 • Schoolfoto van Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs
 • Schoolfoto van Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van OBS dalton de Uitkijck!

Zoekt u een school voor uw kind? Wilt u meer weten openbare basisschool dalton de Uitkijck?

In het schoolvenster vindt u veel actuele informatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens van DUO, van de inspectie en uiteraard van de school zelf. Openbare basisschool dalton de Uitkijck is de enige openbare basisschool binnen Baarn. 

Samen leren met plezier!

Dat is de kern dalton de Uitkijck

SAMEN       samen spelen en leren in wisselende groepjes,

LEREN        leren te leren binnen een duidelijke structuur met individuele aandacht 

PLEZIER     plezier hebben in het leren zelf verantwoordelijk te worden

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Dalton
 • Kwaliteit
 • Samen leren met plezier
 • Plezier
 • Kansrijk leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Dit heet onderwijstijd. Scholen mogen niet minder les geven dan de verplichte onderwijstijd. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en verschilt per sector.

Minimum aantal uren

Volgens de wet zijn scholen verplicht leerlingen een minimum aantal lesuren per jaar aan te bieden. Scholen bepalen zelf de schooltijden, zolang wordt voldaan aan de urennorm die de overheid heeft opgesteld. Voorwaarden voor verplichte onderwijstijd zijn dat het moet gaan om:

 • begeleid onderwijs
 • het moet deel uit maken van het verplichte onderwijsprogramma
 • het moet uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van het onderwijspersoneel

Normuren basisonderwijs

Onderbouw minimaal 3.520 uurbasisonderwijs (bovenbouw) 3.760 uur

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven