Prinses Marijkeschool

Marijkestraat 1 4571 VW Axel

Schoolfoto van Prinses Marijkeschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Met onze 100% deelname geeft dit onderzoek een helder beeld van hoe onze leerlingen zich voelen op school. Wat duidelijk wordt is dat bijna alle kinderen graag naar school gaan, zich veilig voelen, weinig pestbeleving ervaren en onze school een hoog cijfer geven. Dit past bij het beeld dat wij hebben over onze school. Ons motto is niet voor niets "met plezier samen leren". Wij zien wel dat wanneer er sprake is van pestbeleving, dat dit vaak op dezelfde manier gebeurd. Daar gaan we mee aan de slag.
Wij kunnen als school niet beloven dat er nooit gepest wordt, dat is een onderdeel van het leven. Ook buiten school kan er gepest worden, onder volwassenen, op social media en zelf in een verzorgingstehuis. Wij leren onze leerlingen omgaan met pesten door twee vaardigheden aan te leren:
1. Kom altijd voor jezelf op.
2. Haal hulp.
Daarnaast steken wij veel tijd in de grote groep die het juist wel gezellig hebben met elkaar en nodigen iedereen uit om daaraan mee te doen! Wij zijn allemaal vrienden van elkaar en we helpen elkaar altijd!
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven