Prinses Marijkeschool

Marijkestraat 1 4571 VW Axel

Schoolfoto van Prinses Marijkeschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega verlof heeft of ziek is, proberen wij altijd ten eerste een collega in te schakelen. Lukt dat niet, dan proberen wij de vervangingspoule (TCOZ). Daarna kunnen we overgaan tot het verdelen van de groep over de andere groepen of de directie gaat voor de klas.

Voor een gedetailleerde aanpak is er per groep een plan geschreven.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 14 personen. 

1 directeur (Stephan Schouten)

1 intern - begeleider (Elvira Bal)

12 leerkrachten:

Groep 1/2a: Juf Audrey (ma/di/wo/do) Juf Daniëlle (di/vr)

Groep 1/2b: Juf Petra (ma/di/vr) Juf Daniëlle (di/wo/do)

Groep 3/4: Juf Marjolijn (ma/di/vr) Juf Elvira (wo/do) Juf Mariëtte (vr) Juf Aïsha (OA op ma/di/wo)

Groep 5: Juf Dianne (ma/di/wo/vr) Juf Mariëtte (do) Juf Ilke (LIO op ma/di)

Groep 6: Juf Laure (ma/di) Juf Esmiralda (wo/do/vr) Juf Marije (wo/do/vr)

Groep 7: Juf Carolien

Groep 8: Juf Laura

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto.  

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

BSO de Stampertjes bevindt zich in onze school. Wij werken nauw samen.

Terug naar boven