De Grosthuizer Basisschool

Grosthuizen 74 1633 EP Avenhorn

  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool
  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool
  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

De Grosthuizerschool is een openbare basisschool in het hart van drie dorpen; Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude in West-Friesland.

We geven het onderwijs vorm

* vanuit wetenschappelijke inzichten

* met betekenisvolle thema's 

* door middel van een portfolio waarin de ontwikkeling van de leerlingen zichtbaar is

* in een veilige omgeving

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch onderwijs
  • Kritisch en nieuwsgierig
  • Spelend leren in de onderbouw
  • Reflecteren op jezelf
  • Samen en zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooldeuren gaan om 8.15 uur open. De leerlingen kunnen dan – eventueel begeleid door hun ouder(s)/verzorger(s) – naar hun klassen worden gebracht. De onderbouwleerlingen komen binnen via de hoofdingang, de bovenbouwleerlingen komen binnen via de bovenbouw ingang. Wanneer u uw kind op komt halen, dan kunt u op het plein wachten. Bij slecht weer kunt u in de hal gaan staan. De leerlingen hebben tussen de middag een half uur pauze. Ze lunchen vijftien minuten en gaan vijftien minuten naar buiten. Op woensdag en vrijdag is het fruitdag, alle kinderen nemen fruit (of groente) mee als pauzehapje.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

1. Parkeren bij school

Het brengen en halen van de kinderen brengt elke schooldag een hoop drukte met zich mee. Wij willen deze situatie zo veilig mogelijk maken. Wij hebben hiervoor echter ook de hulp van de ouders nodig. Belangrijk is dat u uw auto tijdens het brengen en ophalen van de kinderen in de daarvoor aanwezige parkeervakken plaatst. Parkeer uw auto met de neus naar de weg. Er is een speciale parkeerplaats voor de kinderopvang, deze plaats hoort om 14.00 uur vrij te zijn. Waar de gele streep is mag niet langs de weg worden geparkeerd. Tevens mag er niet op de stoep geparkeerd worden. In de schoolzone is de verplichte snelheid 30 km. per uur. 

2. Fietsen en/of lopen naar school

We vragen de kinderen die vlak bij de school wonen om lopend naar school te komen. Alle kinderen die op de fiets komen plaatsen hun fiets in het fietsenrek. De school draagt geen verantwoording voor de fietsen en andere naar school meegenomen vervoermiddelen. Het schoolplein is wandelgebied.

3. Brand/ Bedrijfshulpverlening

Bij ons op school hebben vier leerkrachten een BHV diploma.

Wat doen wij als het alarm gaat?

Het brandalarm gaat af

Automatisch wordt de brandweer gewaarschuwd

Er wordt onderzocht of er brand is en in welke mate

BHV–er geeft evt. sein tot ontruimenAlle aanwezige teamleden sluiten de ramen en nemen de kinderen van hun groep rustig mee naar buiten

BHV–er geeft evt. opdrachten aan andere

BHV–er om wc te controleren of een brandblusser te halen enz.

Alle groepen en teamleden lopen naar hun afgesproken plek (stoep bij kerkhof Grosthuizen)

Op de afgesproken plaats wordt nagegaan aan de hand van leerlinglijsten of alle leerlingen en collega’s er zijn

Het “compleet” sein wordt gegeven en de aangewezen leerkrachten melden aan de BHV–er dat er geen achterblijvers zijn

De brandweer wordt opgevangen door de BHV–er die vertelt dat er niemand meer in het gebouw aanwezig is, waar de brand zich bevindt en wat er brandt.

De brand wordt geblust

5. Gebruik internet en/of mobiele telefoons

Op onze school wordt veelvuldig gebruik gemaakt van internet voor het behalen van gestelde doelen. Tijdens de lessenserie diploma veilig internet wordt de gedragscode voor internet gebruik besproken en bepaald. Algemene regels zijn: grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd, iedereen die werkzaam is op school onderhoudt geen contacten met leerlingen via sociale media, leerlingen mogen op school alleen websites bezoeken die zijn goedgekeurd door de leerkracht.Mobiele telefoons mogen in school alleen gebruikt worden voor educatieve doeleinden als de leerkracht dat aangeeft. Verder gebruik is niet toegestaan, zo willen wij communiceren via sociale media voorkomen en zo gaan er geen mobieltjes kapot of raken verloren. Wilt u echter wel dat uw kind een mobiel meekrijgt naar school, dan is dit geheel op eigen risico. De mobiel wordt uitgezet en mag in bewaring worden gegeven bij de leerkracht.

Terug naar boven