Kindcentrum De Lichtbaak

Amstelstraat 14b 9406 TH Assen

Schoolfoto van Kindcentrum De Lichtbaak

In het kort

Toelichting van de school

De Lichtbaak is een moderne, veilige school die onderdeel uitmaakt van de MFA Pittelo. De school verzorgt eigentijds modern onderwijs vanuit een christelijke levensvisie. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze eigen website.

We geven deze opdracht vorm door ons te richten op drie belangrijke punten:

- Christelijk
- Ondernemend leren
- Positief schoolklimaat

Deze website biedt u inzicht in de resultaten van CBS De Lichtbaak. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig bieden wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt deze website u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven