Kindcentrum De Lichtbaak

Amstelstraat 14b 9406 TH Assen

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Lichtbaak
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Lichtbaak
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Lichtbaak

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van Kindcentrum De Lichtbaak!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van onze schoo. Waar nodig geven we toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt de SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

De Lichtbaak is een levendig kindcentrum in de woonwijk Pittelo. Sinds 2028 is De Lichtbaak een kindcentrum. Dat betekent dat kinderen van 0-13 jaar, in één gebouw, van 7:00 tot 18:30 uur gebruik kunnen maken van onderwijs en opvang.

We bieden:

* Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar, waaronder twee peutergroepen;

* Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar

* Regulier basisonderwijs 

* Basisonderwijs voor kinderen van statushouders in de TaalklAssen.

Dit aanbod verzorgen wij vanuit een gezamenlijke visie.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Autonomie
 • Competentie
 • Verbondenheid/ relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het overzicht staan in het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 zowel de leerlingen van de Lichtbaak als die van de TaalklAssen vermeld. In het schooljaar 2022-2023 zijn ook de leerlingen van Papenvoort mee geteld. Dit komt, omdat Papenvoort gekoppeld is aan onze school. In Papenvoort gaan alleen Oekraïense leerlingen naar school. Het is een aparte school met een eigen schoolgids. We zoeken daar waar we dat kunnen wel de samenwerking op. 

Aantal leerlingen 1 februari 2021

 • de Lichtbaak 135
 • TaalklAssen 32

Aantal leerlingen 1 februari 2022

 • de Lichtbaak 131
 • TaalklAssen 29 

Aantal leerlingen 1 februari 2022

 • de Lichtbaak 124
 • TaalklAssen 71
 • Papenvoort 58
 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven