Kindcentrum Het Octaaf

Witterhoofdweg 1 C 9405 HX Assen

Schoolfoto van Kindcentrum Het Octaaf

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We maken graag en vaak gebruik van professionals van andere organisaties. Zo werken we veel samen met het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling (ICO). Zij vullen ons onderwijs aan vanuit hun specifieke kennis en kunde; bijvoorbeeld muziek, dans, film, beeldende vorming.

Daarnaast zoeken we regelmatig, bijvoorbeeld tijdens excursies, actief mensen op, die veel weten van het thema waar aan gewerkt wordt.

Tenslotte worden de gymlessen gegeven door vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven