Kindcentrum Het Octaaf

Witterhoofdweg 1 C 9405 HX Assen

Schoolfoto van Kindcentrum Het Octaaf

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van Kindcentrum Het Octaaf.
Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol, kerndoelgericht
  • Meervoudige Intelligentie
  • Engels
  • Positive Behavior Support
  • Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks de krimp in de regio, is Het Octaaf in de afgelopen schooljaren gegroeid.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven