Basisschool De Driesprong-school met de Bijbel

Martin Luther Kingweg 46 9403 PA Assen

  • We hebben twee ingangen op onze school. Links is het kantoor van de adm. medewerker en rechs bevint zich het kantoor van de directie
  • Op zaterdag 29 september verscheen deze paginagrote advertentie in het ND.
  • Schoolfoto van Basisschool De Driesprong-school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Driesprong-school met de Bijbel
  • Lezen is als zuurstof voor het onderwijs. Zelfs in de pauze gaan de net nieuwe boeken mee naar buiten

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school


In het najaar van 2023 hebben de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 meegedaan aan het digitaal leerlingtevredenheidsonderzoek. 

De kinderen mochten scoren op een schaal van 1 tot en met 4. 

Wij zijn blij met de uitslag, een gemiddeld cijfer van een 8. De hoge scores geven aan dat de kinderen tevreden zijn. De lagere scores zijn voor ons aanleiding om ons onderwijs te verbeteren.  

De kinderen gaven aan dat zij de leerstof op een duidelijke manier krijgen aangeboden. 

Daarnaast geven de kinderen van de Driesprong aan dat zij het fijn vinden dat zij op de Driesprong zitten er veel leren en het naar hun zin hebben in de groep. Aandachtspunt voor de leerkrachten is hoe zij aan de leerlingen laten merken dat ze blij zijn hen te zien. Hier hebben we inmiddels afspraken over gemaakt.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze school heeft een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de ouders in november 2023. Het  gemiddelde rapportcijfer was een 7.8 en daar zijn we heel blij mee. We vonden het jammer dat lang niet alle ouders de enquête hebben ingevuld. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek waren we 84 respondenten nodig en we kwamen uit op 56.

Ouders geven aan dat hun kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt op school. Ouders vragen aandacht voor de informatie die ze krijgen over hun kind, hiermee gaan we als team aan de slag.


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven