Basisschool De Cirkel - school met de Bijbel

Prins Bernhardstraat 11 9402 AR Assen

  • Prachtig gerenoveerd - klaar voor de 21e eeuw.
  • Achter school even voetballen op het pleintje.
  • Elke morgen heten we iedereen welkom en laten we het laatste nieuws zien van school: wie is er jarig, wat is er te doen?
  • Dagelijks maken we leeskilometers, zo leren we het goed.
  • In de school is een BSO en een peuterspeelzaal aanwezig.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6-8 hebben in maart 2019 vragenlijsten ingevuld van DUO Onderzoek m.b.t. tevredenheid. Ze waarderen de school positief. De uitslag van het volledige onderzoek is besproken met de medezeggenschapsraad en de deelraad. We herkennen de school in de uitkomsten. In 2021-2022 is er een vragenlijst uitgezet m.b.v. Vensters en gepubliceerd. 
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met de ouders van de Cirkel. Ze zijn betrokken als het gaat om praktische hulp en ondersteuning, maar ook als het gaat om meedenken, ondersteunen van schoolwerk etc. Samen bouwen we aan de toekomst van de kinderen. De uitslag van de onderzoeken is besproken met de medezeggenschapsraad en de deelraad. We herkennen de school in de uitslagen en werken aan de verbeterpunten.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven