het Mozaïek

Zwanebloemlaan 2 6832 HG Arnhem

  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Basisschool het Mozaïek heeft twee locaties. Iedere locatie heeft groepen van 1 t/m groep 8. De leerlingen van beide locaties van de groepen 6 t/m 8 hebben het onderzoek naar de leerling-tevredenheid ingevuld. De uitslag van dit onderzoek geeft een beeld van de tevredenheid van de kinderen op het Mozaïek en niet van de twee locaties afzonderlijk.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek heeft in 2012-2013 plaatsgevonden.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden middels ouderbijeenkomsten. In deze ouderbijeenkomsten is geïnventariseerd waar ouders tevreden over waren en wat ouders graag anders zouden zien binnen de school. Deze zaken zijn opgepakt door de school.
Ouders waren tevreden over:
- de communicatie en korte lijnen met leerkrachten en directie;
- de kwaliteit van het onderwijs en de wijze waarop er les wordt gegeven;
- inhoudelijk goede ouderbijeenkomsten;
- de verlengde schooldagen;
- de sfeer en veiligheid op school.
Ouders wilden graag verbetering wat betreft:
- de verkeersveiligheid in relatie tot het parkeren rondom de school (gerealiseerd);
- de uitleg aan ouders over hoe kinderen hun huiswerk moeten maken (gerealiseerd);
- de kwaliteit van de invallers (beleid aangepast);
- het aanspreken van ouders die voor de ramen gaan staan van klassen tijdens schooltijd (gerealiseerd);
- het terugdringen pestgedrag, ook zaken die buiten schooltijd spelen en de school inkomen (gerealiseerd).

Tevredenheid
8,6

Terug naar boven