het Mozaïek

Zwanebloemlaan 2 6832 HG Arnhem

  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft of ziek is, dan wordt gekeken wat de beste optie is om hem/haar te vervangen. Soms komt er een vervanger. Deze wordt opgevangen door iemand van de school en er wordt besproken welke lessen die dag gegeven worden. Regelmatig is er geen vervanger beschikbaar. In die gevallen kan het voorkomen dat er twee groepen samen worden gevoegd, een ander personeelslid met andere taken wordt ingezet of een groep naar huis wordt gestuurd. Van dit laatste worden ouders/verzorger(s) echter altijd van tevoren schriftelijk of mondeling op de hoogte gesteld. Mocht er beslist geen mogelijkheid zijn om het kind thuis op te vangen dan zorgt de school voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de vakgebieden staat de tijd vermeld zoals die structureel is vastgelegd in het rooster voor dit vakgebied. Daarnaast vinden er nog allerlei activiteiten plaats tijdens het speelwerken, speelleren en in de pauzes. Dit zijn o.a. kleine kringen, aandacht voor technieken, het rondzingen van de woorden, voorlezen, school tv kijken etc.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen zijn in principe welkom op school. Ze krijgen de specifieke ondersteuning die nodig is binnen de mogelijkheden van de school, om tot verdere ontwikkeling te komen.
Door middel van formatief assessment, observaties en toetsen wordt door de leerkracht gekeken welke kinderen extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben, zodat de ondersteuning passend is bij de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen.

De school biedt structureel ondersteuning aan kinderen op het gebied van Nederlands als tweede taal. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de ambitie om de kwaliteitscyclus nog scherper neer te zetten, zodat door een dekkend systeem het tegemoetkomen aan onderwijsbehoeften optimaal wordt benut.

Het inhoudelijk goed vorm geven van verlengde instructie en met name het formatief handelen en de interactie met en tussen leerlingen.

Intensiever samenwerken met partners in de wijk.

Bibliotheek op school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool het Mozaïek in Arnhem werkt samen met Skar Arnhem (Het Speelrijk en de Kleine Boemerang). Beide partners benaderen de samenwerking vanuit hun eigen kwaliteiten en de gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het (jonge) kind. Samen zetten zij zich in om de maatschappelijke kansen van kinderen te vergroten. Dat betekent: uit leerlingen halen wat erin zit en ze meegeven dat ze iets kunnen, iets betekenen en iemand zijn.

Voor een uitgebreidere beschrijving van o.a de doorgaande lijn kunt u bij de school het document opvragen: 'Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf vormgegeven?'

Terug naar boven