De Monchyschool

Lupinestraat 12 6841 GD Arnhem

 • Er is veel ruimte om het schoolgebouw om lekker te spelen. Ook is er veel groen en grote grasvelden om bijvoorbeeld te voetballen.
 • Op de Monchyschool hebben we oog voor elkaar en gaan we op een positieve manier met elkaar om.
 • Burgemeester Marcouch was te gast bij ons; hij nam tijd voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Monchyschool is een enthousiast, divers team waarbij alle leeftijden zijn vertegenwoordigd.

Het team bestaat uit 21 mensen: tien leerkrachten, een onderwijsassistente, twee vakleerkrachten (bewegingsonderwijs en muziek), een tutor, een conciërge, een administratief medewerker, twee vrijwilligers (een voor taalondersteuning en een voor digitale ondersteuning), een kwaliteitscoördinator en een directeur. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt verleend conform de CAO voor Primair Onderwijs.

Vervanging wordt aangevraagd via Flores Onderwijs, waar gewerkt wordt met een vaste pool invalleerkrachten voor kortere perioden en een bestand aan mogelijke invallers voor langere perioden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met een jaargroepensysteem. Soms vormen we een combinatiegroep, daar zien we eveneens de voordelen van. In een combinatiegroep leren de kinderen ook jongere of oudere kinderen goed kennen en zijn er meer mogelijkheden om aan te sluiten bij de behoefte van het kind.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen met en van elkaar leren, op het gebied van taal, rekenen en schrijven. Natuurlijk leren zij ook veel van elkaar hoe goed en respectvol met elkaar omgaan eruit ziet, en hoe ze in een groep zichzelf kunnen zijn.

In de kleutergroepen nemen de oudere kleuters de jongsten 'op sleeptouw'. Ook in de hogere groepen kunnen kinderen elkaar goed verder helpen bij taal, lezen, rekenen, spelling. Soms is een jonger kind al verder en kan het een ouder kind helpen. Soms is het oudere kind in staat het jongere kind verder te helpen. Oudere kinderen gaan voorlezen bij de kleuters.

Bij schoolthema's en speciale gelegenheden organiseren we activiteiten door de hele school heen. Oud en jong leren, werken en spelen dan met elkaar.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen krijgen de ondersteuning die nodig is binnen de mogelijkheden van de school. Door de kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling zorgen we voor passend aanbod. We realiseren ondersteuning die aansluit bij de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen.

We hebben een extra leerkracht, dit is een tutor die groepjes kinderen begeleidt. Zo bieden we structureel extra ondersteuning aan kinderen voor wie leren (op onderdelen) lastig is en aan kinderen voor wie leren haast vanzelf lijkt te gaan zodat zij worden uitgedaagd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • De specialisten op gebied van taal en rekenen hebben een stevige plaats in onze organisatie en ons onderwijs gekregen die leerteams, en leerkrachten individueel, begeleiden. Daarnaast bewaken zij de doorgaande lijn voor hun (vak)gebied op onze school. 
 • We volgen de ontwikkelingen bij Focus PO, Esis en Cito, om de resultaten van de basisvakken zo goed mogelijk te analyseren.
 • Verhoging effectiviteit en kwaliteit van begrijpend leesonderwijs door thematisch onderwijs (vakintegratie).
 • Verdieping en borging van opbrengstgericht werken in groep 1-2.
 • Afstemming met de voorschoolse periode zorgt voor een soepele overgang naar de basisschool.
 • Afstemming met het VO zorgt voor een soepele overgang naar de middelbare school.
 • Allerlei momenten met ouders en verzorgers om hen zo direct mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(eren). En te ondersteunen in wat zij thuis kunnen doen ter ondersteuning van dit proces.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 staat de samenwerking met de peuteropvang hoog op de agenda. Hoe beter we afstemmen met de peuteropvang, en natuurlijk ook met ouders/verzorgers en het consultatiebureau, hoe beter we er samen voor kunnen zorgen dat de jonge kinderen zich goed ontwikkelen en wij daar op een juiste manier op aansluiten.

Terug naar boven