De Horizon

Groningensingel 1183 6835 HZ Arnhem

Schoolfoto van De Horizon

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid en duidelijkheid
  • structuur en regelmaat
  • extra zorg en aandacht
  • uitdagend en veelzijdig
  • samen met ouders: essentieel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen stromen gedurende het hele schooljaar in. Wanneer een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband PassendWijs heeft voor een speciale school voor basisonderwijs en ouders melden hun kind aan op De Horizon, bespreekt de directie met de intern begeleider en leerkrachten in welke groep een leerling het beste geplaatst kan worden. Naast leeftijd speelt ook mee wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn. 
Weergave

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen mogen 's morgens vanaf 8.35 uur naar binnen. Om 8.45 uur beginnen de lessen en moeten alle kinderen in de klas zijn. Ouders die hun kind naar de klas brengen, verlaten na de bel die om 8.40 uur gaat de school, zodat de leerkrachten om 8.45 uur echt kunnen starten met lesgeven. 

Tussen de middag hebben de leerlingen drie kwartier pauze. Zij eten samen met hun leerkracht in de klas. 

Omwille van de veiligheid van de kinderen mogen er alleen busjes en taxi's (speciaal vervoer) het terrein oprijden om kinderen bij de school af te zetten. De politie controleert regelmatig of de parkeerregels buiten het terrein nageleefd worden.

Tevens is de buitendeur tijdens de lessen op slot. Ouders die hun kind komen ophalen, wachten buiten. Pas als de bel om 15.00 uur gaat (en op woensdag om 12.30 uur), mogen ouders naar binnen. Dit geldt bij alle weersomstandigheden. Daarnaast vragen wij u, ook vanuit het oogpunt van de veiligheid, wanneer u uw kind ophaalt, het terrein zo snel mogelijk te verlaten.  

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven