De Horizon

Groningensingel 1183 6835 HZ Arnhem

Schoolfoto van De Horizon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar (2019-2020) waren wij verplicht een eindtoets af te nemen. Dit is wegens de uitbraak van het coronavirus niet door gegaan. Komend schooljaar zal de AMN eindtoets afgenomen worden bij de kinderen van groep 8. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per schooljaar worden de opbrengsten via methode onafhankelijke Cito-toetsen verkregen en geanalyseerd. De school stelt jaarlijks standaarden op voor de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. 

De toetsresultaten worden op leerlingniveau geanalyseerd en op basis van die analyse wordt vastgesteld wat de opbrengst (het doel) moet zijn voor het volgende half jaar. De onderwijsbehoeften worden dan vastgesteld: wat heeft deze leerling nodig om het doel te behalen? Wat betekent dit voor het handelen van de leerkracht. Het ontwikkelingsperspectief wordt voor elke leerling aangepast (OPP). Het uitstroomprofiel per vakgebied en de uitstroombestemming wordt voor elke leerling met een didactische leeftijd hoger dan 35 (midden groep 6) vastgesteld of bijgesteld.

Uw kind krijgt 2x per schooljaar een rapport en dat wordt ten minste 1x per jaar met de ouders besproken. Dit wordt gecombineerd met het bespreken van het ontwikkelingsperspectief. In het rapport wordt het niveau van het kind vergeleken met het niveau van het reguliere basisonderwijs.

Voordat een leerling naar de laatste groep van de school gaat, krijgen de ouders een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door de leerkracht, de orthopedagoog en de intern begeleider samengesteld op basis van de gegevens die we tijdens de schoolloopbaan verzameld hebben. Tijdens het tweede rapportgesprek in de voorlaatste groep wordt dit voorlopige advies met u besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroombestemming schoolverlaters 2020-2021 voortgezet onderwijs.

In 2021 gingen onze leerlingen naar het volgende voortgezet onderwijs:

Praktijkonderwijs: 11 leerlingen (39%)
VSO Vierbeek college: 2 leerlingen
VSO Prisma: 1 leerling 

VMBO basis beroeps (BB): 17 leerlingen (53%)
VSO Briant College: 1 leerling
VSO Mariendaal: 1 leerling

VMBO kader beroeps (KB): 2 leerlingen (5%)

VMBO dubbel (BB/KB): 1 leerling (3%)

Totaal schoolverlaters VO: 36 leerlingen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven