De Horizon

Groningensingel 1183 6835 HZ Arnhem

Schoolfoto van De Horizon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een teamlid afwezig is, wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de vervangingspool van Delta. Wanneer er binnen de vervangingspool geen vervanging is, wordt er intern gekeken naar een oplossing. Dit betekent dat er een beroep gedaan wordt op de 'extra' leerkracht binnen de bouwen (dit kan ook een 'extra' leerkracht uit een andere bouw zijn). Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de groep volgens het verdeelrooster verdeeld over de verschillende collega's. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Personeelsoverzicht:

Directeur: Minna Selmgren
Teamleider: Marije Poelman en Jeffrey Scholze (SBO De Piramide)
Intern begeleider: Suzanne Maanicus

Onderwijsgevenden:

Bouw 1:
Groep Roze: Anne Reichwein (ma), Nicolette Koopman (di, do, vrij), Merlijn van Kroonenburg (woe)
Groep Oranje: Kim Jansen (ma, di, woe) en Merlijn van Kroonenburg (do, vr) 

Bouw 2: 
Groep Lichtblauw: Thecla Walta (ma) en Anne Reichwein (di, woe, do, vr)
Groep Groen: Jane-Ann Veldhuizen (ma, di, woe) en Ellen Tomassen (do, vr)
Groep Rood: Dorith Plug (ma, di, vr) en Marion Klement (woe, do)

Bouw 3: 
Groep Paars: Marloes Mathijssen-Bennink (ma, di) en Leonne Scheers (woe, do, vr)
Groep Donkerblauw: Anouk van Rijnsoever (ma, di, do) en Frouke de Wijk-Nijhoving (woe, vr) 
Groep Turquoise: Deli Wagter (ma, di, do) en Tom Badart (woe, do, vr)
Groep Bordeaux: Jitka van Vliet

In iedere bouw is er extra ondersteuning, dit is niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u hier altijd naar informeren.

Begeleiding: 
Leerkracht bewegingsonderwijs: Jasper Hol 
Leerkracht bewegingsonderwijs: Marieke Altena
Logopedist: Maria-Pia Pitti
Orthopedagoog: Jenny Peters

Ondersteuning:
Administratief medewerkster: Chantal Oeldrig
Conciërge: Ron Tiecken
Administratief ondersteuner/ huishoudelijke dienst: Teja Drost

Extra:
Jeugdarts: Alice van Woerkom
Wijkcoach: Daniëlle Boers

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Ieder schooljaar maken alle leerlingen in groep 1 t/m 8 op SBO De Horizon minimaal 940 uur. Het schooljaar 2023-2024 is dit 956,75 uur.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Per 1 oktober 2020 bezoeken 150 leerlingen SBO De Horizon. Deze leerlingen zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring die is afgegeven door het samenwerkingsverband PassendWijs. Uit diagnostiek en gerichte begeleiding op de basisschool is gebleken dat het kind onvoldoende profiteert van het onderwijs. Zo kan er sprake zijn van een ontwikkelingsachterstand, beperkte verstandelijke mogelijkheden, werkhoudings- en aandachtsproblemen, een leerstoornis of leerstoornissen. Vaak is er sprake van een combinatie van bovenstaande factoren. Bij jonge kinderen is de onderwijsbehoefte van de leerling vaak niet duidelijk. Door middel van observatie, diagnostiek en een beredeneerd onderwijs- en begeleidingsaanbod, moeten de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht worden en moet bepaald worden wat een passende onderwijsplek is voor het kind.

SBO De Horizon biedt, naast de basisondersteuning, meer duidelijkheid door structuur, voorspelbaarheid en regelmaat. Dit is te herkennen door het gebruik van een vaste dagindeling en duidelijke schoolafspraken. Er wordt veel waarde gehecht aan het creëren van een sterk pedagogisch klimaat zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Onze school kan extra ondersteuning bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben. In school zijn orthopedagogen, logopedisten en fysiotherapeuten aanwezig. Indien nodig wordt er een beroep gedaan op externe professionals. Er wordt veel tijd besteed aan taal, lezen en rekenen. Daarnaast besteden we aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling, burgerschap en sociale integratie, bewegingsonderwijs (gym en zwemmen) en werken met thema’s. Iedere bouw heeft een extra leerkracht voor extra ondersteuning op het gebied van rekenen, lezen, spelling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ons onderwijs aan het jonge kind.

Elk kind is uniek en daarom is elke ontwikkeling ook uniek.

Wij werken met Onderbouwd, dit is een complete kleutermethode, die doelbewust uitdagend ontwikkelingsmateriaal inzet en zo aansluit bij de ontwikkelbehoefte. Hiermee volgen en begeleiden wij de ontwikkeling van de jonge kinderen. Jonge kinderen leren door te spelen. Tijdens het spel is er plezier en zijn kinderen geboeid bezig. Wanneer een kind zijn eigen spel mag uitkiezen, ontstaat er meer motivatie en betrokkenheid. Onderbouwd verbindt leren en spelen door met ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen. De ontwikkeling van jonge kinderen kan grillig en onvoorspelbaar verlopen. Wij vinden het belangrijk om samen met ouders deze ontwikkeling te volgen. Omdat het belangrijk is dat kinderen ook zelf zien wat ze geleerd hebben, kunnen zij werken met hun eigen registratiekaart en rapport. Het kind wordt zo ook zelf eigenaar van zijn leerproces. 

Terug naar boven