De Horizon

Groningensingel 1183 6835 HZ Arnhem

Schoolfoto van De Horizon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een teamlid afwezig is, wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de vervangingspool van Delta. Wanneer er binnen de vervangingspool geen vervanging is, wordt er intern gekeken naar een oplossing. Dit betekent dat er een beroep gedaan wordt op de 'extra' leerkracht binnen de bouwen (dit kan ook een 'extra' leerkracht uit een andere bouw zijn). Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de groep volgens het verdeelrooster verdeeld over de verschillende collega's. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Personeelsoverzicht:

Waarnemend directeur: Mirjam van Polanen
Dagelijkse schoolleiding: Merlijn van Kroonenburg, Deli Wagter en Marije Poelman

Onderwijsgevenden:

Bouw 1:
Groep Roze: Nicolette Koopman (ma, do, vr) en Cindy Maigret (di, woe)
Groep Oranje: Kim Jansen (ma, di, woe) en juf Merlijn (do, vr) 
Groep Lichtblauw: Anne Reichwein 

Bouw 2: 
Groep Groen: Leonne van den Berg  (ma, di, do) en Ellen Tomassen (woe, vr)
Groep Geel: Thecla Walta (ma), Marion Klement (di, woe, do, vr)
Groep Rood: Dorith Plug (ma, di, woe, do, vr) en Thecla Walta (om de week woe) 

Bouw 3: Groep Paars: Marloes Mathijssen-Bennink (ma, di) en Everiek Aalberts (woe, do, vr)
Groep Donkerblauw: Frouke de Wijk-Nijhoving (ma, di, woe) en Anouk van Rijnsoever (do, vr)
Groep Turquoise: Deli Wagter
Groep Bordeaux: Jitka van Vliet
Extra leerkracht: Martine Buwalda (ma, di, woe)

Begeleiding:
Intern begeleider: Suzanne Maanicus  
Leerkracht bewegingsonderwijs: Jasper Hol 
Leerkracht bewegingsonderwijs: Marieke Altena
Logopedist: Maria-Pia Pitti
Orthopedagoog: Jenny Peters
Orthopedagoog: Anne Reichwein

Ondersteuning:
Administratief medewerkster: Anne-Marie de Hart 
Conciërge: Ron Tiecken
Administratief ondersteuner/ huishoudelijke dienst: Teja Drost

Extra: 
Muziek- en dramadocent: Sander Spaan
Dramadocent: Caroline Jansen

Jeugdarts: Alice van Woerkom
Wijkcoach: Daniëlle Boers

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Ieder schooljaar maken alle leerlingen in groep 1 t/m 8 op SBO De Horizon minimaal 940 uur. Het schooljaar 2020-2021 is dit 948,5 uur.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Horizon geven we onderwijs aan kinderen die gebaat zijn bij structuur, regelmaat, extra zorg en aandacht. Het is een speciale school voor basisonderwijs. Onze leerlingen vragen een aangepaste leeromgeving (kleine groep, individuele aandacht en begeleiding, aangepaste didactiek) om zo goede leerprestaties te kunnen leveren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven