SBO De Klaproos

Kluizeweg 189 6815 EC Arnhem

Schoolfoto van SBO De Klaproos

In het kort

Toelichting van de school

De klaproos is een mooie, tere bloem die op schrale grond gedijt.

De bloem beschikt over een onverwacht grote kracht als hij tot ontplooiing komt. De zaadjes schieten dan uit de zaaddoos.Onze kinderen hebben het qua onderwijs vaak moeilijk gehad en komen dankzij onze zorg tot bloei.

Zij kunnen dan hun innerlijke kracht laten zien

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen
  • Ik kan het!
  • veiligheid
  • Ik doe het!
  • acceptatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen stromen gedurende het hele schooljaar in. Wanneer een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband PassendWijs heeft voor het speciaal basisonderwijs kunnen ouders hun kind aanmelden op SBO De Klaproos. Op basis van informatie vanuit ouders, de school van herkomst en het dossier wordt de leerlingen geplaatst in een groep, rekening houdend met leeftijd en onderwijsbehoeften.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven