Het Mozaiek, locatie Groningensingel

Groningensingel 1225 6834 CZ Arnhem

  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Groningensingel
  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Groningensingel
  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Groningensingel
  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Groningensingel
  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Groningensingel

In het kort

Toelichting van de school

De derde locatie van het Mozaïek verzorgt onderwijs aan asielzoekerskinderen in Arnhem-Zuid aan de Groningensingel. In deze Proces Opvang Locatie (POL) van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) zijn een onderbouw- en bovenbouwgroep gevestigd. In de eerste opvang hebben de kinderen een gemeenschappelijke onderwijsbehoefte, namelijk zo snel mogelijk mee kunnen doen in het reguliere onderwijs. We hechten er groot belang aan om de kinderen een positieve eerste kennismaking met het Nederlandse onderwijs te geven. Het Mozaïek Groningensingel heeft in januari 2018 en januari 2022 opnieuw het predicaat excellent ontvangen. Het predicaat excellentie is toegekend, omdat de school een doordacht, concreet uitgewerkt en veelomvattend beredeneerd onderwijsaanbod heeft ontwikkeld voor de diverse en fluctuerende leerlingenpopulatie binnen het nieuwkomersonderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taalrijk
  • Veiligheid
  • Kennismaking
  • Excellent
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit is een locatie van openbare basisschool het Mozaïek in het AZC aan de Groningensingel in Arnhem. Deze locatie ligt in een andere wijk dan de twee locaties van het Mozaïek. (locatie Zwanebloemlaan en de locatie Eimerssingel-Oost)

In de twee groepen in dit AZC krijgen de kinderen van de asielzoekers onderwijs in de weken (maximaal 6 weken) die ze verblijven in dit AZC .

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen wonen in het AZC waar ook de school is gevestigd. Alle ouders zijn in de gelegenheid om kinderen voor, tussen en na schooltijd op te vangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven