Openbare Jenaplanschool Heijenoordschool

Gentiaanstraat 25 6813 ES Arnhem

 • Het gesprek is een van de basisactiviteiten van een Jenaplanschool.
 • Samen vieren wat je hebt geleerd of hebt meegemaakt.
 • Tijdens het werkuur krijgen de kinderen instructie in de basisvaardigheden of zijn zelfstandig aan het werk.
 • Door middel van spel doen kinderen ervaringen op.

In het kort

Toelichting van de school

De Heijenoordschool staat voor :

 • Goed onderwijs: Voor kinderen die zich ontwikkelen in relatie tot de wereld om hen heen, waar veel aandacht is voor taal, lezen, rekenen, wereld- oriëntatie, kunst en cultuur.
 • Goed onderwijs: Een grote onderWIJStuin; ‘ons groene klaslokaal’, waar kinderen kunnen ontdekken, werken en respectvol leren omgaan met de natuur.
 • Goed onderwijs: Een eigen theater waar kinderen kunnen leren zichzelf en hun werk te presenteren. Aan elkaar en aan hun ouders.
 • Goed onderwijs: Waar kinderen in stamgroepen van en met elkaar leren, waar zelfstandigheid en samenwerking belangrijk is.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Heijenoordschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Pedagogische school
 • Betekenisvol
 • Coöperatief
 • Basisvaardigheden
 • Ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is zeer content met het huidige aantal leerlingen.

Het leerlingaantal is rond de 300- 310.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven