PCBO De Sjofar

Burgersveld 24 7327 CA Apeldoorn

Schoolfoto van PCBO De Sjofar

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van de Protestants Christelijke Basisschool De Sjofar, een school met een duidelijke identiteit en een goede sfeer. Wij willen werken vanuit de inspiratie die de Bijbel, Gods Woord, ons geeft. 

De jaren op de basisschool zijn een belangrijke periode in het leven van uw kind. Niet alleen het leren is van belang, maar ook de ontwikkeling tot een zo volledig mogelijk mens. Naast praktische informatie geeft deze gids ook informatie over de identiteit van waaruit we het onderwijs geven en de uitgangspunten van ons onderwijs. Via deze schoolgids willen we u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school en de gang van zaken. Natuurlijk kan deze gids u niet over alles informeren en alle vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld over de laatste stand van zaken wat betreft de nieuwbouw.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, schroomt u dan niet contact op te nemen met de directeur of één van de leerkrachten.  

Wij hopen op een prettige samenwerking.

Namens het schoolteam,

Corneel Visser

Directeur PCBO De Sjofar

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoofd, Hart en Handen
  • Christelijke identiteit
  • Kanjerschool
  • Samenwerken
  • Ouderbetrokkeneheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op maandag tot en met donderdag is er voorschoolse en naschoolse opvang. De school is dan open van 7.30-18.30. Op vrijdag is er geen opvang voor of na schooltijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven