PCBO De Fakkel

Roerdompweg 3 7331 CL Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO De Fakkel
  • Schoolfoto van PCBO De Fakkel
  • Schoolfoto van PCBO De Fakkel
  • Schoolfoto van PCBO De Fakkel

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in februari 2019. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school (n=203). Het responspercentage was 57%. De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over de school: zij geven de school een 7,4. De ouders zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de ouderraad en de MR.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven