PCBO De Ploeg

Burgersveld 24 7327 CA Apeldoorn

  • Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het bouwen van de nieuwe school.
  • Op De Ploeg werken we met moderne methoden. Een paar daarvan zijn voor een een deel digitaal.
  • Op De Ploeg werken we met behulp van het International Primary Curriculum (IPC) aan een rijke leeromgeving.
  • Op De Ploeg werken we met het programma Cultuur met Kwaliteit aan de brede ontwikkeling van kinderen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij PCBO De Ploeg. We zijn een open en gastvrije school voor kinderen uit de hele wijk De Maten en ook daarbuiten. Samen met kinderopvang Doomijn vormen wij een Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We zijn het hele jaar door op iedere werkdag van 7.30 tot 18.30 uur geopend voor kinderopvang en/of onderwijs. Wij werken met het 5-gelijke dagenmodel. Dit betekent dat we iedere dag van 8.30 tot 14.00 uur onderwijs geven aan alle leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kindcentrum
  • Kanjerschool
  • Ouderbetrokkenheid 3.0
  • Opbrengstgericht
  • Leerplezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Omdat de groepen niet te groot kunnen worden, hanteert De Ploeg momenteel een wachtlijst.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met Doomijn zijn wij het eerste Integrale Kindcentrum van Apeldoorn. We bieden onderwijs en/of kinderopvang op alle werkdagen, ook in de schoolvakanties.

De pedagogisch medewerkers zijn ook actief inzetbaar onder schooltijd. Dan assisteren zij de leerkrachten als onderwijsassistent.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen gezond, veilig en met plezier naar school kunnen gaan. Dit zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ieder gezin voor vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Lees hier meer over de ondersteuning vanuit het CJG.

Terug naar boven