PCBO De Ploeg

Holtrichtersveld 3 7327 DJ Apeldoorn

  • Op De Ploeg werken we met moderne methoden. Een paar daarvan zijn voor een een deel digitaal.
  • Op De Ploeg werken we met behulp van het International Primary Curriculum (IPC) aan een rijke leeromgeving.
  • Op De Ploeg werken we met het programma Cultuur met Kwaliteit aan de brede ontwikkeling van kinderen
  • De Ploeg heeft een splinternieuw schoolgebouw.
  • Op De Ploeg zijn leesbeleving en leesplezier belangrijk.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen geven ons het rapportcijfer 8,0. Hier zijn we ontzettend trots op. We zijn blij met de cijfers over hoe kinderen het vinden om naar onze school te gaan (7,2) de klas (7,2) en de andere kinderen (7,2). We zijn supertrots over de tevredenheid van onze leerlingen over de schoolregels (8,7), de uitleg van de juf of meester (8,5) en de hulp van de leerkracht (8,9).

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij, dat de sfeer op school positief wordt gewaardeerd door onze ouders. Zij zijn minder tevreden over de manier waarop hun kind wordt uitgedaagd en de informatie die zij krijgen over de ontwikkeling kind. Hierover gaan we met het team, het ouderpanel en het leerlingenparlement nieuwe afspraken maken. We zijn ontzettend trots op het rapportcijfer dat ouders ons geven: een 7,4!
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven