IKC De Kroon

De Verwachting 2 1761 VM Anna Paulowna

  • Schoolfoto van IKC De Kroon
  • Schoolfoto van IKC De Kroon
  • Schoolfoto van IKC De Kroon
  • Schoolfoto van IKC De Kroon
  • Schoolfoto van IKC De Kroon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen zijn tevreden met de school. Kinderen worden in ons onderwijs gevraagd mee te denken over hun eigen ontwikkeling en de verbeterpunten van de school. Thema's passen wij zoveel als mogelijk aan op de belevingswereld van kinderen. Activiteiten worden betekenisvol als kinderen situaties herkennen uit de wereld op hen heen. Door middel van een leerlingenraad betrekken we kinderen meer bij de ontwikkeling van ons onderwijs en pakken wij eventuele aandachtspunten van de school op.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In juni 2021 hebben wij een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd, de ouders hebben de school beoordeeld met een 8,0. Kinderen gaan in hoge mate met plezier naar school en dat is voor ons het belangrijkste. Het afgelopen jaar hebben wij specifiek ingezet op informatie en communicatie: 

  • zichtbaarheid van directie voor, onder en na schooltijd;
  • oudercafés waarin aandacht is voor onderwerpen vanuit de school en vanuit de ouders;
  • ouders betrekken bij activiteiten en beleidsontwikkeling (zoals de nieuwe visie en mogelijkheid om mee te draaien in de groep of op een andere manier van betekenis zijn voor de school);
  • eenduidige communicatie via communicatiekanalen als Kwieb (oudercommunicatietool), website en (sociale) media

Daarnaast zien wij dat de zichtbaarheid van onze visie op welbevinden en berokkenheid is vergroot. Kinderen voel zich in hoge mate veilig op school en worden sociaal-emotioneel goed begeleid. Er is veel aandacht voor het welbevinden van kinderen en medewerkers. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven