KC de Spreng-El

De Steeghe 7 7784 CG Ane

  • Schoolfoto van KC de Spreng-El
  • Schoolfoto van KC de Spreng-El
  • Schoolfoto van KC de Spreng-El
  • Schoolfoto van KC de Spreng-El
  • Schoolfoto van KC de Spreng-El

In het kort

Toelichting van de school

KC de Spreng-El is een kleine christelijke basisschool in de buurtschap Ane, onderdeel van de groeiende stad Hardenberg. Onze pas gerenoveerde school heeft een landelijk karakter. Op dit moment gaan er ongeveer 60 kinderen bij ons naar school.

Een kleine school heeft vele voordelen. In onze kleine klassen hebben wij tijd en aandacht voor ieder kind. Wij kunnen leerdoelgericht en gepersonaliseerd onderwijs geven. Wij kennen onze kinderen écht. Goed onderwijs bestaat uit meer dan alleen rekenen en taal. Wij maken tijd voor de brede ontwikkeling van onze kinderen, zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en daarin mogen groeien. Wij meten kinderen niet af aan gemiddeldes. Elk kind mag zich op eigen tempo en manier ontwikkelen. Bij ons bestaan er geen onvoldoendes. Wij stimuleren de kinderen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Samen stellen we doelen, waar kinderen zelf aan mogen werken. Ons logo verbeeldt ons hele Spreng-El verhaal. Daar staan wij voor en daar zijn we trots op!

We durven het te zeggen: Op de Spreng-El geven wij onderwijs, zoals onderwijs bedoeld is!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Veilig
  • Samen
  • Ontdekkend leren
  • Wereldwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We zijn na schooltijd bereikbaar. Wilt u wat langer met ons in gesprek, maak dan een afspraak via Parro.

We gebruiken Parro als communicatiemiddel tussen 6.00u-18.00u

Onze ouderavonden, rapportbesprekingen etc. vindt u in bijlage van de schoolgids.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven