Idenburgschool

Dijkweg 30 1619 HB Andijk

 • In de pauze spelen de kinderen lekker buiten als het weer dat toe laat. Ook wordt er intensief gebruik gemaakt van het naastgelegen grasveld
 • De kinderen uit groep 7 en 8 gingen naar camping Noorder Sandt in Juliadorp.
 • In de bovenbouw leerden de kinderen alles over de Ottomanen. Eén van de thema's waaraan gewerkt wordt binnen de DaVinci methode.
 • Sinterklaas kwam dit jaar langs bij WINGS OF CHANGE. De dag werd afgesloten met een vogelshow.
 • Uitzicht vanaf de dijk. Het Koolzaad is volop in bloei.

In het kort

Toelichting van de school

De protestants-christelijke school aan de dijk waar iedereen elkaar kent, waar iedereen welkom is. Samen maken we ons onderwijs. Het werken in thema's is een uitgangspunt om de wereld om ons heen te ontdekken. Onze identiteit en omgang met elkaar is gebaseerd op het geloof, terwijl we met ieders persoonlijke visie rekening willen houden.  Alle kinderen zijn waardevol en uniek en mogen er zijn.

Jij, mét mij; geloven, leren, ontdekken

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • S van samen zijn en doen
 • A van aandacht voor elkaar
 • M van meedoen
 • E van eerlijk en oprecht zijn
 • N van netjes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Stichting Kopwerk maakt gebruik van de verbeterde meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt onze school om te gaan met het vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doen bij Veilig Thuis. Meer informatie over deze meldcode kunt u vinden via https://www.kopwerk.nl/informatie/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Terug naar boven