Het Bovenland

Akersluis 1 A 1066 ER Amsterdam

  • Schoolfoto van Het Bovenland
  • Schoolfoto van Het Bovenland
  • Schoolfoto van Het Bovenland
  • Schoolfoto van Het Bovenland
  • Schoolfoto van Het Bovenland

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de ochtend zijn kinderen bezig met taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren ze van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft les aan verschillende niveaus. Hiervoor maken wij gebruik van het directe instructiemodel. In de middag geven we thematisch onderwijs waarbij leren, onderzoeken en ontdekken centraal staat. Dit doen wij tijdens de IPC uren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het team van Het Bovenland denkt in mogelijkheden om passend onderwijs mogelijk te maken. Wij geven alle leerlingen extra ondersteuning die hiervoor in aanmerking komen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven