Basisschool Het Bovenland

Akersluis 1 A 1066 ER Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Het Bovenland
  • Schoolfoto van Basisschool Het Bovenland
  • Schoolfoto van Basisschool Het Bovenland
  • Schoolfoto van Basisschool Het Bovenland
  • Schoolfoto van Basisschool Het Bovenland

In het kort

Toelichting van de school

Het Bovenland is een eigentijdse basisschool in de Aker in Nieuw-West. We bereiden de leerlingen voor op de wereld van vandaag én morgen. Naast de basisvaardigen (taal en rekenen) vinden wij het belangrijk dat leerlingen kritisch en creatief leren denken, ict-vaardig zijn en om kunnen omgaan met veel informatie.

Leren vanuit plezier en verbinding staat op Het Bovenland centraal. We hebben alle aandacht voor ons pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door openheid, warmte en oprechte aandacht voor elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Onderzoekende houding
  • Blijvend in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gedurende het hele jaar stromen vierjarige leerlingen in. Als ouders hun kind voor een hogere groep willen aanmelden dan volgen wij de zij-instroom procedure. Voor sommige groepen geldt een wachtlijst.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven