Admiraal De Ruyterschool

Bestevaerstraat 42 -44 1056 HP Amsterdam

  • De oudere kinderen werken met de jongere kinderen
  • Tijdens ons negentig jarig jubileumjaar
  • Levensgroot Mikado spelen
  • Een inkijkje in de klas
  • Met een vakleerkracht gymnastiek uiteraard...

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Met een geleding van de leerlingenraad, Ouderraad en Medezeggenschapsraad hebben we de uitkomsten van de enquêtes besproken en de kinderen zeggen het volgende n.a.v. de enquêtes:  

T.a.v. het sociale en veilige klimaat op school scoren we opvallend hoog: goed tot zeer goed. Dit betekent dat we kunnen spreken van een veilige en prettige school voor de leerlingen. 

Over het onderwijs zeggen de kinderen het volgende: Sommige kinderen geven aan dat de juf of meester iets beter zou kunnen vragen hoe de kinderen de lessen vinden. De kinderen vinden het fijn om hun eigen mening daarover te geven. Kinderen geven aan dat ze veel mogen meedenken met schoolse zaken zoals bijvoorbeeld over de inrichting van de speelplaats en de schoolregels. Ze zouden wel graag wat meer willen meedenken over bijvoorbeeld projecten die er op school en in de klas gedaan worden. Over zelfstandig werken denken de kinderen verdeeld. Sommige kinderen zouden iets meer zelf willen bepalen wat voor werk ze doen en dit meer zelfstandig uitvoeren. Andere kinderen geven aan dat zij vinden dat hun klas te druk is: van kiezen worden we dan nog drukker!  

De kinderen vinden dat de juffen en meesters goede zorg bieden in de klassen en dat dat knap is omdat er veel kinderen zijn die iets nodig hebben omdat ze dyslexie of dyscalculie hebben; superslim zijn; extra uitleg nodig hebben of druk gedrag laten zien zoals schreeuwen of zingen. Het valt de kinderen ook op dat sommige kinderen een speciale juf hebben en ze vinden dat dit goed geregeld is.  

De kinderen vinden dat er genoeg 10 minuten gesprekken zijn met ouders. Dit jaar zijn de oudere kinderen aanwezig bij de gesprekken met ouders en leerkracht. Dit vinden de kinderen logisch: het gaat toch ook over ons!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven