Admiraal De Ruyterschool

Bestevaerstraat 42 -44 1056 HP Amsterdam

  • De oudere kinderen werken met de jongere kinderen
  • Tijdens ons negentig jarig jubileumjaar
  • Levensgroot Mikado spelen
  • Een inkijkje in de klas
  • Met een vakleerkracht gymnastiek uiteraard...

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schoolpopulatie kenmerkt zich door een grote diversiteit. Dat betekent in de praktijk ook een grote diversiteit in niveau. Het lukt ieder jaar goed om de kinderen op een school te plaatsen die bij hen past en waar ze zich verder kunnen ontwikkelen op weg naar de toekomst.  

Wilt u meer weten over onze prestaties: Rapport van bevindingen Kwaliteitsonderzoek Basisschool Admiraal de Ruyter

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Begin april 2016 is de inspectie van het onderwijs op bezoek geweest bij ons op school. Een quote van het eindgesprek: "Op alle niveaus in de school is er grip op de ontwikkeling van de kinderen en op die van de school met in de basis een positief werkklimaat, zowel voor de kinderen als voor de werknemers." We hebben opnieuw het basisarrangement gekregen, maar wel met een gouden randje. Van de acht indicatoren zijn er maar liefst vijf als goed beoordeeld! De rest voldoende. Wij zijn blij en trots.

Terug naar boven