Admiraal De Ruyterschool

Bestevaerstraat 42 -44 1056 HP Amsterdam

  • Per bouw wordt er gewerkt met een thema. Tijdens het thema insecten kreeg de onderbouw bezoek van een imker.
  • Tijdens Admiraal Presenteert! presenteren de leerlingen hun werk aan ouders en andere geĂ¯nteresseerden. Hier zie je een tentoonstelling.
  • De Admiraal is zeer divers. Kinderen hebben nemen vanuit huis veel kennis mee. Deze geven wij op school een plek tijdens de lessen.
  • Samen met de Ouderraad organiseert de school vele activiteiten. De Avond4daagse is favoriet. Maar ook de Koningsspelen is altijd een succes!
  • In de ochtend werkt iedere groep aan de basisvakken (rekenen, taal, spelling). In de middag thematisch. BEVO hoort daar ook bij.

In het kort

Toelichting van de school

'Midden in de straat, midden in het leven'

De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke school die zich blijft ontwikkelen.

De school staat midden in de straat en midden in het leven, met een protestant christelijke identiteit en een hecht team. 

De Admiraal de Ruyterschool is een gemengde school en bevindt zich in een monumentaal pand in het hart van de Baarsjes. Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek en werken met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. We hechten er aan om ons blijvend te ontwikkelen door in gesprek te gaan met:  

- leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften.  

-ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner.    

-het team: door voortdurend op een onderzoeksmatige wijze aan onze kwaliteit te werken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • academische opleidingsschool
  • kinderraad
  • onderzoekend
  • nieuwsgierig
  • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in stadsdeel West in Amsterdam (voormalig stadsdeel De Baarsjes).

Aan de kinderen die de school bezoeken is te zien dat we een afspiegeling zijn van de buurt. Door de toename van het aantal leerlingen, verzoeken we ouders dan ook niet lang te wachten met aanmelden. Het is voor ons namelijk van belang dat wij in een vroeg stadium een inschatting kunnen maken hoeveel kinderen wij kunnen plaatsen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven