Shri Laksmi School

Janusz Korczakstraat 73 1102 JR Amsterdam

Schoolfoto van Shri Laksmi School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets is door de corona maatregelen niet afgenomen in het schooljaar 2019-2020. Alle jaren daarvoor scoorden wij in een stijgende lijn ver boven het landelijk gemiddelde. 

De resultaten in 2020-2021 lagen boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de ontwikkeling van de leerlingen door methode gebonden toetsen en het CITO leerlingvolgsysteem. Onze zorgcoördinator bespreekt de resultaten op alle niveaus. Indien nodig maken we plannen o.b.v. de resultaten op groep- en individueel niveau.

Als er voor een kind een specifiek plan wordt gemaakt, gebeurt dat in samenspraak met ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze overtuiging is dat kinderen zich het beste ontwikkelen in een pedagogische, veilige schoolomgeving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school werd in het kader van een Thema-onderzoek in augustus door de inspectie bezocht.

De inspectie was zeer tevreden over de sfeer, de rust en de kwaliteit van de school. Uiteraard hadden ze ook een paar verbetertips, waarmee we hard aan de slag mee zijn gegaan.

Terug naar boven