Shri Laksmi School

Janusz Korczakstraat 73 1102 JR Amsterdam

Schoolfoto van Shri Laksmi School

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit jong en zeer ervaren personeel. We hebben ook nog mannen in ons voornamelijk vrouwelijke team. Dankzij deze verschillen beïnvloeden wij elkaar op een positieve manier.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging van leerkrachten proberen wij alles intern op te lossen, zodat wij geen kinderen naar huis hoeven te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

O.b.v. onze identiteit krijgen onze leerlingen ook Dharma en yoga lessen.

In ons naschools aanbod krijgen kinderen les in wetenschap en techniek, creativiteit, yoga, gezonde voeding en ICT.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt alles spelenderwijs aangeboden, zodat kinderen (samen) "spelend leren"

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uiteraard verzorgen wij intensief tijd aan de basisvaardigheden, maar ook aan activiteiten o.b.v. onze identiteit en de maatschappij van de toekomst.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hebben een sterke zorgstructuur en werken intensief samen met onze partners. Wij zijn sterk in het analyseren van datgene wat een kind nodig heeft. Ons gebouw en expertise sluit minder goed aan bij kinderen met een lichamelijke beperking.

"Wij maken van verscheidenheid een eenheid op de SLS".

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven