Shri Laksmi School

Janusz Korczakstraat 73 1102 JR Amsterdam

Schoolfoto van Shri Laksmi School

In het kort

Toelichting van de school

De ShriLaksmi School staat in Amsterdam Zuidoost in het centrum van de Bijlmermeer. Sinds januari 2003 is de school gehuisvest in een modern, geïnspireerd op de Hindoecultuur, ontworpen gebouw. De school is toegankelijk voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd, het aannamebeleid is er op gericht om absoluut geen onderscheid te maken naar afkomst of geloofsovertuiging van de leerlingen. Uiteraard vragen wij wel aan de ouders om de grondslag van de school te respecteren.Onze school maakt deel uit van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), wij zijn dan ook een algemeen bijzondere basisschool gegrondvest op Hindoeïstische principes.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge verwachtingen
  • Talentontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Hindoe normen en waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de kwaliteit van de school is er veel belangstelling voor onze school, waardoor ons leerlingaantal is gegroeid. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven