De Visserschool

Columbusplein 34 1057 VB Amsterdam

  • Schoolfoto van De Visserschool
  • Schoolfoto van De Visserschool
  • Schoolfoto van De Visserschool
  • Schoolfoto van De Visserschool
  • Schoolfoto van De Visserschool

In het kort

Toelichting van de school

De Visserschool: een unieke school in een prachtig gebouw aan een wereldplein in Amsterdam West. Wij bieden leerlingen gestructureerd en goed tweetalig basisonderwijs. Dit betekent dat onze leerlingen vanaf groep 1 gedurende 30 tot 50% van de tijd in het Engels les krijgt. Uniek in Amsterdam. Met 18 andere scholen in Nederland zijn wij in augustus 2014 begonnen met ons tweetalig onderwijs. Hiermee heeft de school ingespeeld op een groeiende behoefte bij ouders om eerder en meer onderwijs in een andere taal te geven. Alle groepen krijgen in het kader van "Global Awareness" (internationalisering) onderwijs over taal, culturen en landen. Niet voor niets zeggen wij : 'De Visserschool opent je wereld'.

Vanwege een verbouwing zijn wij tijdelijk (1½ jaar) naar het gebouw van de Roos, op het Reinier Claeszenplein 12, 1056 WB in Amsterdam, verhuisd. Dit gebouw ligt op korte afstand van ons huidige schoolpand. Wij verwachten in de zomer van 2025 weer terug te verhuizen naar ons huidige gebouw aan het Columbusplein, wat dan prachtig is verbouwd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Tweetalig (Nederlands/Engels)
  • IPC (thematisch) onderwijs
  • Vreedzame school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Visserschool aan het Columbusplein in Amsterdam West is een groeiende basisschool waar leerlingen met plezier naartoe gaan, om samen te leren en te werken en het beste uit zichzelf te halen. En een unieke school: wij zijn de eerste basisschool in Amsterdam die tweetalig onderwijs aanbiedt! Sinds 2014, worden bij ons vakken voor ongeveer 30% van de tijd in het Engels gegeven. Door ons thematisch IPC onderwijs leren de kinderen op onze wereldschool over talen, culturen en landen. Op deze manier bereiden wij hen voor op een succesvolle toekomst in Amsterdam of ver daarbuiten. 

Wij leren onze leerlingen de grote wereld in het klein. Een onderdeel daarvan is de leerlingenraad. Een aantal leerlingen van groep 4 tot en met 8 vormt onze leerlingenraad en denkt en helpt mee om de school verder te ontwikkelen. Het is prachtig om te zien, waarover en hoe onze leerlingen denken en vervolgens aan de slag gaan. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
261
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven