De Visserschool

Columbusplein 34 1057 VB Amsterdam

  • Schoolfoto van De Visserschool
  • Schoolfoto van De Visserschool
  • Schoolfoto van De Visserschool
  • Schoolfoto van De Visserschool
  • Schoolfoto van De Visserschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Waar mogelijk, wordt in geval van ziekte en/of verlof van ons personeel, de afwezige leerkracht vervangen door onze onderwijsassistent. Als dit niet mogelijk is, wordt de groep verdeeld. Bij twee of meer zieke leerkrachten worden de leerlingen van één of meerdere groepen verzocht thuis te blijven en zullen de leerlingen instructies krijgen om thuis aan hun schoolwerk te werken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen worden 3 dagen in het Nederlands aangeboden en 2 dagen in het Engels. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 tot en met 8 worden verschillende vakken aangeboden in het Engels. Het gaat hierbij om enkele IPC lessen en de vaklessen bewegingsonderwijs,  muziek en arts & crafts. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Visserschool heeft een intern begeleider die - waar nodig - in samenwerking met externe deskundigen de extra zorg voor onze leerlingen verder onderzoekt. Observaties, gesprekken, ontwikkelingsperspectieven, individuele en/of groepsaanpakken worden samen besproken en ingezet. De intern begeleider zet samen met het team de lijnen uit ten aanzien van zorg en zorgleerlingen in het algemeen op de Visserschool.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Visserschool heeft korte lijnen met verschillende professionele organisaties die gespecialiseerd en gediplomeerd zijn op verschillende vakgebieden. Zodra er vermoeden is dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft in zijn/haar ontwikkeling, wordt een specialist bij de zorg van deze leerling betrokken. Zo houden we korte lijnen en kunnen we snel schakelen om zo de juiste ondersteuning in te kunnen zetten. Deze aanpas zal het komende jaar nog sterker verankerd gaan worden in de zorgstructuur van de school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven