Oecumenische Basisschool Frankendael

Hogeweg 61 1098 CA Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Frankendael
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Frankendael
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Frankendael

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij basisschool de Frankendael !

Op deze website kunt u snel en gemakkelijk basisscholen en informatie vergelijken zodat u weloverwogen een keuze kunt maken voor een school voor uw kind(eren). Via deze weg presenteren ook wij ons graag als school. Op onze website vindt u meer informatie over de dagelijkse gang van zaken en kunt u meer praktische informatie vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om bij ons langs te komen voor gesprek en kennismaking. Hopelijk snel tot ziens op basisschool de Frankendael!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend
  • Betrokken
  • Ontwikkeling
  • Veilig
  • Stimulerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden / vijf gelijke dagen model

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen. Onze school werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 naar school. Dus ook op de woensdag en de vrijdag. Aan het einde van de ochtend wordt er onder begeleiding van de eigen leerkracht 15 minuten geluncht en aansluitend buiten gespeeld ook onder begeleiding van de eigen leerkracht. Er zijn geen kosten verbonden aan de TSO (tussenschoolse) opvang.

BSO Frankendael

BSO Woest Zuid creëert op Basisschool Frankendael buitenschoolse opvang met een sportief en creatief karakter die alleen toegankelijk is voor leerlingen van de Frankendael. Woest Zuid heeft op de locatie Hogeweg een eigen, fraai ingerichte BSO ruimte. Daarnaast gebruiken ze de speelzaal en de gymzaal en het ruimte speelplein van de school. Kortom veel mogelijkheden om de kinderen een actief sport- en spelprogramma te bieden. Tijdens de schoolvakanties en de studiedagen van het schoolteam gaan de medewerkers van Woest Zuid er lekker op uit met de kinderen, bijvoorbeeld een dagje Amsterdamse Bos of naar het strand. Voor meer info: www.woestzuid.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven