Oecumenische Basisschool Frankendael

Hogeweg 61 1098 CA Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Frankendael
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Frankendael
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Frankendael

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij basisschool Frankendael !

Op deze website kunt u snel en gemakkelijk basisscholen en informatie vergelijken zodat u weloverwogen een keuze kunt maken voor een school voor uw kind(eren). Via deze weg presenteren ook wij ons graag als school. Op onze website vindt u meer informatie over de dagelijkse gang van zaken en kunt u meer praktische informatie vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om bij ons langs te komen voor gesprek en kennismaking. Hopelijk snel tot ziens op basisschool Frankendael!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend
  • Betrokken
  • Ontwikkeling
  • Veilig
  • Stimulerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen en ons onderwijs

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit. Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030?

Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij onszelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden / vijf gelijke dagen model

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen. Onze school werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 naar school. Dus ook op de woensdag en de vrijdag. Aan het einde van de ochtend wordt er onder begeleiding van de eigen leerkracht 15 minuten geluncht en aansluitend buiten gespeeld ook onder begeleiding van de eigen leerkracht. Er zijn geen kosten verbonden aan de TSO (tussenschoolse) opvang.

BSO Frankendael

BSO Woest Zuid creëert op Basisschool Frankendael buitenschoolse opvang met een sportief en creatief karakter die alleen toegankelijk is voor leerlingen van de Frankendael. Woest Zuid heeft op de locatie Hogeweg een eigen, fraai ingerichte BSO ruimte. Daarnaast gebruiken ze de speelzaal en de gymzaal en het ruimte speelplein van de school. Kortom veel mogelijkheden om de kinderen een actief sport- en spelprogramma te bieden. Tijdens de schoolvakanties en de studiedagen van het schoolteam gaan de medewerkers van Woest Zuid er lekker op uit met de kinderen, bijvoorbeeld een dagje Amsterdamse Bos of naar het strand. Voor meer info: www.woestzuid.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolverzekering

Onze school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dit pakket bestaat uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.   Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. Leidt een ongeval tot blijvende invaliditeit? Dan geeft de AMOS-ongevallenverzekering recht op een (beperkte) uitkering. Als de verzekering van de betrokkenen zelf geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico), zijn ook de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (zoals bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims door nalatigheid of een fout van de school.

Terug naar boven