Basisschool Frankendael (locatie Hogeweg- 1098CA en locatie von Liebigweg-1097RP )

Locatie 1: Hogeweg 61 (Frankendael) & Locatie 2: Von Liebigweg 68 (Amsteldorp) 1098 CA&1097RP Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Frankendael (locatie Hogeweg- 1098CA en locatie von Liebigweg-1097RP )
  • Schoolfoto van Basisschool Frankendael (locatie Hogeweg- 1098CA en locatie von Liebigweg-1097RP )
  • Schoolfoto van Basisschool Frankendael (locatie Hogeweg- 1098CA en locatie von Liebigweg-1097RP )
  • Schoolplein von Liebigweg
  • Schoolfoto van Basisschool Frankendael (locatie Hogeweg- 1098CA en locatie von Liebigweg-1097RP )

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij basisschool de Frankendael !

Op deze website kunt u snel en gemakkelijk basisscholen en informatie vergelijken zodat u weloverwogen een keuze kunt maken voor een school voor uw kind(eren). Via deze weg presenteren ook wij ons graag als school. Op onze website vindt u meer informatie over de dagelijkse gang van zaken en kunt u meer praktische informatie vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om bij ons langs te komen voor gesprek en kennismaking. Hopelijk snel tot ziens op basisschool de Frankendael!

Locatie 1: Hogeweg 61, 1098CA  (Watergraafsmeer - Middenmeer)

Locatie 2: Von Liebigweg 68, 1097 RP (Watergraafsmeer - Amsteldorp)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend
  • Betrokken
  • Ontwikkeling
  • Veilig
  • Stimulerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
289
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden / vijf gelijke dagen model

Onze school werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 naar school. Dus ook op de woensdag en de vrijdag. Aan het einde van de ochtend wordt er onder begeleiding van de eigen leerkracht 15 minuten geluncht en aansluitend buiten gespeeld ook onder begeleiding van de eigen leerkracht. Er zijn geen kosten verbonden aan de TSO (tussenschoolse) opvang.

BSO Frankendael

BSO Woest Zuid creëert op Basisschool Frankendael buitenschoolse opvang met een sportief en creatief karakter die alleen toegankelijk is voor leerlingen van de Frankendael. De kinderen van beide locaties worden opgevangen op de locatie Hogeweg. De kinderen van de locatie Von Liebigweg worden door “Woest Zuid" na schooltijd naar de locatie Hogeweg gebracht. Ouders kunnen hun kind daar tot 18.15 uur ophalen. 

Woest Zuid heeft op de locatie Hogeweg een eigen, mooi ingerichte BSO ruimte. Daarnaast gebruiken ze de speelzaal en de gymzaal en het mooie speelplein van de school. Kortom veel mogelijkheden om de kinderen een actief sport- en spelprogramma te bieden. Tijdens de schoolvakanties en de studiedagen van het schoolteam gaan de mensen van Woest Zuid er lekker op uit met de kinderen, bijvoorbeeld een dagje Amsterdamse Bos of naar het strand. Voor meer info: www.woestzuid.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid nemen wij zeer serieus op de Frankendael. Enerzijds richten wij ons sterk op het creëren en behouden van een gezond, veilig leef- en leerklimaat. Dit doen wij o.a. door de Kanjertraining, duidelijk klassen- en school regels en protocollen voor bijvoorbeeld pestgedrag.

Anderzijds ondernemen wij (wettelijke) acties en stappen om de veiligheid te monitoren en actie te ondernemen indien nodig. Jaarlijks inventariseren wij bijvoorbeeld het sociaal welbevinden van onze leerlingen.

Terug naar boven