School voor Speciaal Basisonderwijs Universum

Th. Weeversweg 4 1025 AW Amsterdam

  • Logo SBO Universum en Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam- Noord
  • De hal, administratie
  • Grote zaal en keuken.
  • De schoolbibliotheek
  • De planeten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op SBO Universum hebben alle leerlingen een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP staat individuele leerdoelen van de leerlingen. Alle leerlingen leren op hun eigen niveau, in hun eigen tempo. Naast de OPP's zijn er groepsplannen. In de groepsplannen zijn de leerlingen ingedeeld naar niveau en onderwijsbehoeften. Twee keer per jaar worden er citotoetsen afgenomen. De citotoetsen zijn een onafhankelijke meting van de vorderingen van de leerlingen. De uitslagen van de citotoetsen en de methodegebonden toetsen worden gebruikt om de tussentijdse resultaten te meten en evalueren.

De OPP's, met daarin de tussenresultaten opgenomen, worden twee keer per jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De evaluaties zijn het uitgangspunt voor de nieuwe plannen. Aan de hand van de tussenresultaten wordt bekeken of de leerlingen op het juiste niveau werken of dat er een bijstelling nodig is. Tevens worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen geëvalueerd en wordt er gekeken wat er werkt in de aanpak en wat niet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich met elkaar verbonden voelen. Op Universum is de diversiteit van de bezoekers groot en leerlingen komen niet allemaal uit de directe omgeving van de school, daarom besteden wij extra aandacht aan ontmoeting. 

Wij willen de toekomst voorbereiden op onze leerlingen. Wij streven ernaar dat onze leerlingen van maatschappelijke betekenis zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Communicatie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven