Theo Thijssenschool Amsterdam

Anjeliersstraat 153-157 1015 NG Amsterdam

Schoolfoto van Theo Thijssenschool Amsterdam

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij nemen elk voorjaar een vragenlijst sociale veiligheid af in groep 6 t/m 8. Deze vragenlijst gaat met name in op het welbevinden van de kinderen. Aandachtspunten en conclusies staan in het rapport.

Wij bespreken de uitkomsten van de vragenlijst met het team en de MR. Indien nodig stellen wij verbeterplannen op.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn trots op onze vakbekwame leerkrachten en het veilige schoolklimaat dat wij weten te creëren. We gaan onderzoeken hoe wij onze leerlingen nog beter kunnen uitdagen, het onderwijs nog passender kunnen maken bij het niveau van het individuele kind en hoe wij ouders nog beter kunnen meenemen in de ontwikkeling van hun kind op school. Wij danken de ouders voor het invullen van de vragenlijst en het vertrouwen dat zij hebben in de Theo Thijssen. 
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven