Theo Thijssenschool Amsterdam

Anjeliersstraat 153-157 1015 NG Amsterdam

Schoolfoto van Theo Thijssenschool Amsterdam

Het team

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen bewegingsonderwijs van een gekwalificeerde gymdocent. We hebben een goed uitgeruste gymzaal in een apart gebouw op de Westerstraat en een speelzaal voor de jongste leerlingen op hun eigen onderbouwlocatie.

We hebben volledig ingerichte lokalen voor beeldende vorming, waar onze bevodocenten aan alle leerlingen vanaf groep 3 lesgeven. De kleuters blijven daarvoor in hun eigen lokaal.

Onze vaste muziekdocent geeft in alle klassen muziek- en zangles.

We werken al jaren samen met De Krakeling. Zij geven de leerlingen theaterles en we bezoeken regelmatig voorstellingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekteverzuim van een leerkracht proberen wij eerst intern een oplossing te vinden of een invaller te regelen. Helaas is er in het hele land een ernstig tekort aan invallers. Als er geen leerkracht beschikbaar is, komt het voor dat kinderen verdeeld worden over een aantal andere groepen. Alleen als we echt geen andere oplossing hebben, vragen wij de ouders hun kind een dag thuis te houden. Als opvang thuis niet mogelijk is, zal uw kind op school opgevangen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze visie op onderwijs is niet voor niets aan een boek van onze naamgever Theo Thijssen ontleend: De gelukkige klas.

Klassen blijven steeds twee jaar samen in het basisgroep met - zo mogelijk - dezelfde leerkracht. Aan het eind van groep 4 en aan het eind van groep 6 worden nieuwe groepsindelingen gemaakt voor groep 5-6 en voor groep 7-8. Het opnieuw groepen samenstellen vinden wij belangrijk voor het pedagogisch klimaat. 

Ook het sociale klimaat op de school profiteert van de steeds wisselende samenstelling van de groepen. Ouders en kinderen leggen meer contacten met anderen en kennen meer kinderen dan wanneer zij acht jaar lang met dezelfde groep optrekken. Aan het eind van de basisschool is een hechte groep ontstaan van kinderen die allemaal wel een keer bij elkaar in de klas hebben gezeten.

We organiseren regelmatig groepsdoorbroken workshops waaraan kinderen van verschillende jaarlagen gezamenlijk deelnemen. Ook onze interne plusklassen zijn samengesteld uit leerlingen van verschillende groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de groep 1 en 2 is thematisch. Alle vakken worden geïntegreerd in de thema's. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

     

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u ons Schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u hoe hoe de leerlingenzorg op onze school geregeld is. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de bijlage vindt u ons Schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u wat onze ambities zijn voor het komende schooljaar.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschool Ot en Sien is gehuisvest op de Westerstraat, in de onderbouwlocatie van onze school.

Op Anjeliersstraat hebben we onze eigen buitenschoolse opvang. De pedagogisch medewerkers van BSO Theo Thijssenschool werken ook als onderwijsassistent in de kleutergroepen van de Theo Thijssenschool. De kinderen hebben daarmee altijd een vertrouwd gezicht in de buurt.

Terug naar boven