Theo Thijssenschool Amsterdam

Anjeliersstraat 153-157 1015 NG Amsterdam

Schoolfoto van Theo Thijssenschool Amsterdam

In het kort

Toelichting van de school

De Theo Thijssenschool Amsterdam is een echte buurtschool: de oudste van de Jordaan (sinds 1947). We staan naast de gezellige sfeer en goede academische resultaten bekend om activiteiten als een jaarlijks kamp vanaf groep 4; workshops gegeven door ouders; de door de school gerunde BSO; extra activiteiten tijdens de overblijf en een internationale populatie.

We hebben twee locaties die naast elkaar gelegen zijn. Onze jongste kinderen (voorschool; groep 1, 2 en 3) zitten op de Westerstraat, waar ze een niet-openbaar, groen schoolplein hebben; een speelzaal en ruimte voor beeldende vorming. Vanaf groep 4 gaan de kinderen naar het recent gerenoveerde gebouw aan de Anjeliersstraat, met een grote theaterzaal en ruimtes voor beeldende vorming en de overblijf. Het onlangs nieuw aangelegde schoolplein is helemaal ingericht voor de oudere leerlingen. Ook onze eigen BSO is hier te vinden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Plezier
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het verleden hadden sommige jaarlagen drie groepen, wat niet optimaal was binnen de beschikbare huisvesting. We hebben daarom bewust ingezet op krimp. Vanaf het schooljaar 2023-2024 beschikken we over de gewenste situatie van vijf groepen 1-2 en steeds twee groepen per jaarlaag 3-8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven