Basisschool Oscar Carre

1e Jan vd Heijdenstr 161 1072 TS Amsterdam

  • Waar was #groep4 ? Genieten van het Noordwijker duingebied! En daar valt een hoop te #ontdekken!
  • groep 1/2d en groep 6 hebben de #kleur #geel van #vrolijkheid. Ze kijken #samen waar ze #blij van worden.
  • Tijdens onze themaweken 'Het Oscar Carré Lab' zijn onze #leerlingen op bezoek bij Nemo. #onderzoek en #techniek #21thcentury #skills
  • We zijn het schooljaar begonnen met onze school- en ouderband: Oscar & de Carrées!
  • We hebben een fantastische #kleuter #tuin en daar komen ook geweldige producten uit! #zaaien #wieden #oogsten en #proeven

In het kort

Toelichting van de school

De Oscar Carré is Kunst & Cultuur.

Hartje de Pijp, Amsterdam.

-

Welkom op de pagina van openbare basisschool Oscar Carré.

Binnen dit schoolvenster kunt u alle informatie vinden over onze school.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u ons bereiken op info@oscarcarre.nl.

Tot ziens op de Oscar Carré!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kunst & Cultuuronderwijs
  • Verbinding en samenwerking
  • Kwaliteitszorg
  • Planmatig, Effectief, Creatief
  • Pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment zien wij een stijging in ons leerlingaantal. Op 1 oktober 2020 hebben wij ronde de 340 leerlingen binnen onze school.

Op 1 oktober 2020 is er nog plek voor zij-instromers in de groepen 3, 5 en 8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
338
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het rooster van de Oscar Carré gaat uit van het vijf gelijke dagen model. Maandag t/m vrijdag van 8.30u tot 14.20u.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacywetgeving

Op de Oscar Carré wordt intensief samengewerkt en de leerkrachten hebben daarom toegang tot de gegevens van de groepen in Parnassys, Leeruniek en OVM. Voor Leeruniek geldt dat wij van elkaar willen leren om ons onderwijs te verbeteren. De onderbouw werkt met OVM. De deuren van de klassen staan vaak open en de leerkrachten observeren dan ook leerlingen uit andere groepen. Deze bevindingen zetten zij vervolgens in OVM. Op de Oscar Carré doen de leerkrachten zelf de tussenschoolse opvang. Mocht er tijdens de pauze een voorval plaatsvinden, moeten de leerkrachten een notitie kunnen maken of de ouders kunnen bereiken.

Rookvrije school

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Een rookvrij schoolterrein draagt daaraan bij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Daarom hebben wij een rookvrij schoolterrein ingevoerd. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor de leerlingen, maar beschermt ook medewerkers, ouders en bezoekers tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Het hele schoolterrein is rookvrij, zonder uitzonderingen. Medewerkers zien erop toe dat er op het schoolterrein niet wordt gerookt. 


Terug naar boven