Basisschool Oscar Carré

1e Jan vd Heijdenstr 161 1072 TS Amsterdam

We rekenen, lezen, dansen, creëren,  gymmen, volgen drama, doen aan muziek en we hebben unieke samenwerkingen met culturele instellingen!

In het kort

Toelichting van de school

Samenwerken is de kunst!

Welkom op de pagina van openbare basisschool Oscar Carré. Hier kunt u alle informatie vinden over onze schoo.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kunst & Cultuuronderwijs
  • Verbinding en samenwerking
  • Kwaliteitszorg
  • Planmatig, Effectief, Creatief
  • Pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
343
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Rookvrije school

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Een rookvrij schoolterrein draagt daaraan bij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Daarom hebben wij een rookvrij schoolterrein ingevoerd. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor de leerlingen, maar beschermt ook medewerkers, ouders en bezoekers tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Het hele schoolterrein is rookvrij, zonder uitzonderingen. Medewerkers zien erop toe dat er op het schoolterrein niet wordt gerookt. 


Terug naar boven