Basisschool Oscar Carre

1e Jan vd Heijdenstr 161 1072 TS Amsterdam

  • We zijn het schooljaar begonnen met onze school- en ouderband: Oscar & de Carrées!
  • We hebben een fantastische #kleuter #tuin en daar komen ook geweldige producten uit! #zaaien #wieden #oogsten en #proeven

Het team

Toelichting van de school

De Oscar Carré heeft een goede mix van vrouwen en mannen in het team. In het schooljaar 2021-2022 zijn 21 vrouwen en 12 mannen werkzaam in onze school. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof zorgen wij voor invallers. Liefst intern, hierna extern.

Mocht het nodig zijn, dan worden leerlingen over andere groepen verdeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Oscar Carré heeft een gemengd team. Er werken op onze school 12 mannen en 21 vrouwen. Naast de hieronder beschreven vakleerkrachten, is er ook een vakleerkracht dans aanwezig. Ook worden er wekelijks theaterlessen door vakleerkrachten gegeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De onderwijsbehoeftes van leerlingen op de Oscar Carré zijn zeer divers. Dit maakt dat het kiezen van de meest efficiënte en effectieve ondersteuning zorgvuldig en doordacht moet gebeuren. We willen onze extra ondersteuning zo breed mogelijk inzetten, zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen bereiken en laten profiteren van deze begeleiding. Intensieve en individuele ondersteuning is daardoor beperkt mogelijk. Op basis van gesprekken met leerkrachten, kindanalyses en de schoolanalyse wordt aan het einde van elk schooljaar de extra ondersteuning en de effecten hiervan geëvalueerd. Op basis hiervan wordt bepaald hoe de ondersteuning binnen de school zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet.

Voor een meer specifieke uitleg verwijzen we graag naar het SOP, het schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat precies beschreven wat dit betekent in de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Combiwel is partner van de Oscar Carré binnen de Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Ook organiseert Combiwel verschillende naschoolse activiteiten in de school waarbij we uitgaan van ons Kunst & Cultuurprofiel.

Terug naar boven