Basisschool Oscar Carre

1e Jan vd Heijdenstr 161 1072 TS Amsterdam

  • We zijn het schooljaar begonnen met onze school- en ouderband: Oscar & de CarrĂ©es!
  • We hebben een fantastische #kleuter #tuin en daar komen ook geweldige producten uit! #zaaien #wieden #oogsten en #proeven

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder schooljaar neemt de Oscar Carré de vragenlijst sociale veiligheid leerlingen af.

Openbare basisschool Oscar Carré scoort als school een 3,31. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 95%: 95 van de 100 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Deze uitslagen worden geëvalueerd. De successen en ontwikkelpunten worden bekeken en waar nodig wordt vervolgens de pedagogische aanpak in de school aangepast.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2018 zijn bij ouders en medewerkers tevredenheidsvragenlijsten afgenomen. 87 ouders hebben deze vragenlijst afgerond. Zij zien als sterke punten van onze school:

  • De leerkracht(en) van mijn kind is/zijn toegankelijk als ik iets wil bespreken
  • Mijn kind voelt zich veilig op school
  • Mijn kind gaat met plezier naar school

Als mogelijk verbeterpunt kwam naar voren dat de school duidelijker kan aangeven wat het op korte en langere termijn wil verbeteren of veranderen. Sinds die tijd is de website van de school aangepast en meer aantrekkelijk geworden. Op de website zijn steeds het meest recente jaarplan en schoolondersteuningsprofiel te vinden. 

Ook werd het vaak benoemd dat ouders graag meer en een beter aanbod in Engels zouden hebben. Dit laatste punt is meteen opgepakt door onze methode en aanpak te evalueren. Samen met het team is gekozen voor een nieuwe Engelse methode die de leerkracht meer handvatten biedt en de kwaliteit van het onderwijs in Engels naar een hoger niveau tilt. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is dit schooljaar als volgt vastgesteld:

?     €50,- per kind per schooljaar.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven