Basisschool Oscar Carre

1e Jan vd Heijdenstr 161 1072 TS Amsterdam

We rekenen, lezen, dansen, creƫren,  gymmen, volgen drama, doen aan muziek en we hebben unieke samenwerkingen met culturele instellingen!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder schooljaar neemt de Oscar Carré de vragenlijst sociale veiligheid leerlingen af.

Openbare basisschool Oscar Carré scoort als school een 8,3. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 90%: 90 van de 100 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed en voldoet aan de gewenste norm. De Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Deze uitslagen worden geëvalueerd. De successen en ontwikkelpunten worden bekeken en waar nodig wordt vervolgens de pedagogische aanpak in de school aangepast.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2023 is er bij de ouders een tevredenheidsonderzoek afgenomen. 113 ouders hebben de vragenlijst afgerond. Het onderzoek laat zien dat we op alle vlakken ruim voldoende scoren.
Het hoogst scoren wij op:
- Hoe veilig voelt u kind zich op school?
- In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 

Ouders geven aan dat de communicatie vanuit de leerkracht over de leerling een aandachtspunt blijft. Hoewel we hier ruim voldoende op scoren, blijven we hier de komende periode alert op.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven